Starptautiskās konkurētspējas veicināšana sadarbībā ar LIAA

SIA “BAUART” ir noslēdzis 2017.gada 27.novembrī līgumu Nr. SKV-L-2017/581 ar

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma

“Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”

ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB