Administratīvās ēkas būvniecība

Apraksts

Administratīvās ēkas būvniecība, „Dzirnavas”, Barkava, Madonas novads

Pasūtītājs

SIA VOKA

Objekta adrese
„Dzirnavas”, Barkava, Madonas novads
Būvdarbu veikšanas laiks
2014. gada marts – decembris