Betonēšanas darbi

Apraksts

Celtniecības būvdarbi projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Talsu novada Laucienes ciemā”

Pasūtītājs

SIA SAN B

Objekta adrese
Talsu novads, Laucienes ciems
Būvdarbu veikšanas laiks
2015. gada maijs – septembris