Bungu kapu kapliča

Apraksts
Bungu kapu kapličas būvniecība
Pasūtītājs

Talsu novada pašvaldība, Lībagu pagasta pārvalde

Objekta adrese
“Bungu kapi”, Lībagu pagasts, Talsu novads
Būvdarbu veikšanas laiks
2019. gada aprīlis - augusts