Dūņu lauka rezervuāru betonēšana

Apraksts

Dūņu lauka rezervuāru betonēšana

Pasūtītājs

SIA „Variants”

Objekta adrese
Pūņas, Talsu nov.
Būvdarbu veikšanas laiks
2012. gada marts – maijs