Ēkas rekonstrukcija un siltināšana

Apraksts

Daudzdzīvokļu ēkas vienkāršota rekonstrukcija – ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Pasūtītājs

DzĪB „Dižstendes Vītoli”

Objekta adrese
„Vītoli 11”, Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov.
Būvdarbu veikšanas laiks
2012. gada augusts - novembris