Graudu uzglabāšanas tvertņu – silosu pamatu būvniecība

Apraksts
Graudu uzglabāšanas tvertņu – silosu pamatu būvniecība
Pasūtītājs

SIA VOKA

Objekta adrese
„Uzkalniņi”, Matkules pag., Kandavas nov.
Būvdarbu veikšanas laiks
2016. gada febr.- apr.