Kapu teritorijas labiekārtošana ar kapličas jaunbūvi

Apraksts

Valdemārpils pilsētas kapu teritorijas labiekārtošana ar kapličas jaunbūvi

Pasūtītājs

Talsu novada pašvaldība

Objekta adrese
Valdemārpils, Talsu novads
Būvdarbu veikšanas laiks
2013. gada septembris – decembris