Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai

Apraksts

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valdemārpils PII „Saulstariņš” ēkā

Pasūtītājs

Talsu novada pašvaldība

Objekta adrese
Jaunā iela 1a, Valdemārpils, Talsu nov.
Būvdarbu veikšanas laiks
2014.gada marts – jūnijs