Lauksaimniecības noliktavas būvniecība

Apraksts
Lauksaimniecības noliktavas būvniecība
Pasūtītājs

LPKS LATRAPS

Objekta adrese
Lielā iela 47, Jaunpagasts, Virbu pag., Talsu nov.
Būvdarbu veikšanas laiks
2016. gada maijs – jūlijs