Lauksaimniecības noliktavas un betonēta laukuma, šķūņa demontāžas un jauņa šķūņa būves un bruģēta laukuma būvniecība

Apraksts
Lauksaimniecības noliktavas un betonēta laukuma, šķūņa demontāžas un jauņa šķūņa būves un bruģēta laukuma būvniecība
Pasūtītājs

ZS Jaunkalni

Objekta adrese
"Vecmeždreijas", Laidu pagasts, Kuldīgas novads
Būvdarbu veikšanas laiks
2018. gada janvāris - 2018. gada jūlijs