NAI tvertnes un noliktavas konteinera pamatu izbūve

Apraksts

NAI tvertnes un noliktavas konteinera pamatu izbūve objektā „Ūdenssaimniecības attīstība Dundagas novada Kolkas pagasta Kolkas ciemā”

Pasūtītājs

SIA CO Sistēmas

Objekta adrese
Dundagas novads, Kolkas pagasts, Kolkas ciems
Būvdarbu veikšanas laiks
2014.gada augusts – oktobris