Objekta “Veikals” būvniecības darbi

Apraksts
Objekta "Veikals" būvniecības darbi
Pasūtītājs

SIA Gabriēla

Objekta adrese
"Roze", Pūre, Tukuma novads
Būvdarbu veikšanas laiks
2018. gada jūlijs - 2019. gada janvāris