Preču sadales punkta būvniecība 4.kārta

Apraksts
Preču sadales punkta būvniecība 4.kārta
Pasūtītājs

SIA Gabriēla

Objekta adrese
Celtnieku iela 18, Talsi
Būvdarbu veikšanas laiks
2018. gada maijs - 2018. gada septembris