Ražošanas ēka

Apraksts
Ražošanas ēkas būvniecība
Pasūtītājs

SIA Stiga RM

Objekta adrese
Meistaru iela 1, Kuldīga
Būvdarbu veikšanas laiks
2019.gada aprīlis - 2020.gada jūnijs