Smago automašīnu garāžas ar palīgtelpām būvniecība

Apraksts
Smago automašīnu garāžas ar palīgtelpām būvniecība
Pasūtītājs

LPKS Ķiršu Piens

Objekta adrese
Zvārdes iela 6, Saldus
Būvdarbu veikšanas laiks
2016. gada maijs – 2017.gada aprīlis