BauArt ir svarīgi, lai tā klientu privātums tiktu ievērots saskaņā ar jauno Vispārīgo personas datu aizsardzības regulu un tās saistošajiem normatīvajiem aktiem. Aicinām iepazīties ar sekojošo Privātuma paziņojumu, lai Jūs būtu informēti par mūsu darbībām ar personas datiem.

Pārziņa kontaktinformācija

SIA BauArt, Reģ.Nr. LV41203023399,
Juridiskā adrese – Zemeņu iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201,
Biroja adrese – Raiņa iela 88, Talsi, LV-3201
tālrunis – +371 63222182
Fakss – + 371 63222182
E-pasts – eva@bauart.lv

Personas datu apstrādātāji

BauArt ir tiesīga nodot Datu subjekta personas datus citiem personas datu apstrādātājiem, lai nodrošinātu augstākās kvalitātes pakalpojumus no BauArt puses. BauArt savas tiesības nodot personas datus apstrādātājiem īsteno saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem. Sīkāka informācija par apstrādātājiem un to rīcībā esošo informāciju tiek nodrošināta pēc Jūsu pieprasījuma, sazinoties ar BauArt uz iepriekš noradīto kontaktinformāciju, aizpildot Datu subjekta pieprasījuma veidlapu.

Kam ir autorizēta piekļuve personas datiem?

BauArt amatpersonām, apstrādātājiem vai trešajām personām, kuras ir tieši iesaistītas vai pilnvarotas līgumsaistību izpildes procesā. BauArt nepamatoti neizpauž personas datus personām, kurām nav autorizēta pieeja, vai tiesiskais pamats piekļūt personas datiem, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Personas datu apstrāde

Personas dati tiek ievākti un apstrādāti tikai tik daudz, cik tie ir nepieciešami BauArt personas datu apstrādes nolūku izpildīšanai un pakalpojumu nodrošināšanai. Detalizētāka informācija par personas datiem, kuri tiek apstrādāti, kādiem nolūkiem tie tiek apstrādāti, un par personas datu glabāšanas termiņiem atrodama BauArt Privātuma politikā. Privātuma politika pieejama Privātuma paziņojuma sadaļā Cita informācija.

Kā piekļūt saviem personas datiem?

Datu subjektam nav tiešas piekļuves saviem personas datiem, kas atrodas BauArt pārvaldībā, taču Jums ir tiesības labot, dzēst vai uzzināt, kādi dati ir mūsu rīcībā, aizpildot Datu subjekta pieprasījuma veidlapu un nosūtot to uz eva@bauart.lv un saņemot atbildi 30 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža par to, kādi dati ir BauArt rīcībā.

Atbildīgā persona par personas datu aizsardzību

Ja Jums rodas jautājumi vai prasības saistībā ar informāciju, kuru esat iesnieguši, lūdzu, sazinieties ar Evu Grintāli (eva@bauart.lv), kas ir par datu apstrādi atbildīgā persona.

Cita informācija

BauArt Privātuma politika
Datu subjekta pieprasījuma veidlapa