ISO sertifikāti

2018. gadā uzņēmumā SIA “BauArt” veiksmīgi noritējusi ISO 9001, ISO 14001 un OHSAS 18001 sertifikācija,
kuru veica SIA “Bureau Veritas Latvia” auditori.

2020. gadā mūsu organizācijas vadības sistēma tika sertificēta un atzīta par atbilstošu starptautiskā standarta ISO 45001:2018 prasībām.

2021. gadā SIA “BauArt” kvalitātes vadības, vides pārvaldības un darba drošības un arodveselības pārvaldības sistēmas ir pārsertificētas un atzītas par atbilstošām starptautisku standarta prasībām.

Saņemtie sertifikāti apliecina SIA “BauArt” klientiem un sadarbības partneriem,  ka SIA “BauArt” savu darbu veic atbilstoši starptautiski atzītiem kvalitātes pārvaldības, vides pārvaldības un darba drošības un arodveselības pārvaldības standartiem.
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

 

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana sadarbībā ar LIAA

SIA “BAUART” ir noslēdzis 2017.gada 27.novembrī līgumu Nr. SKV-L-2017/581 ar

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma

“Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”

ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB