ISO sertifikāti

2018. gadā uzņēmumā SIA “BauArt” veiksmīgi noritējusi ISO 9001, ISO 14001 un OHSAS 18001 sertifikācija,
kuru veica SIA “Bureau Veritas Latvia” auditori.

Saņemtie sertifikāti apliecina SIA “BauArt” klientiem un sadarbības partneriem,
ka SIA “BauArt” savu darbu veic atbilstoši starptautiski atzītiem kvalitātes pārvaldības,
vides pārvaldības un darba drošības un arodveselības pārvaldības standartiem.
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

 

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana sadarbībā ar LIAA

SIA “BAUART” ir noslēdzis 2017.gada 27.novembrī līgumu Nr. SKV-L-2017/581 ar

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma

“Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”

ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB