Fasādes renovācija un apkārtnes labiekārtošana

Apraksts

Laucienes pamatskolas fasādes renovācija un apkārtnes labiekārtošana

Pasūtītājs

Talsu novada Izglītības pārvalde

Objekta adrese
Lauciene, Talsu novads
Būvdarbu veikšanas laiks
2014. gada jūnijs – augusts