Graudu/rapšu pirmapstrādes līnijas pamatu izbūve

Apraksts
Graudu/rapšu pirmapstrādes līnijas pamatu izbūve
Pasūtītājs

SIA VOKA

Objekta adrese
„Bizmaļi”, Lībagu pag,, Talsu nov.
Būvdarbu veikšanas laiks
2011. gada jūnijs – jūlijs