Metāla apstrādes ceha būvniecība

Apraksts
Metāla apstrādes ceha būvniecība
Pasūtītājs

SIA Līgo Auto

Objekta adrese
"Gateris", Smārdes pagasts, Engures novads
Būvdarbu veikšanas laiks
2018. gada aprīlis - 2018. gada oktobris