Preču sadales punkta būvniecība 2. kārta

Apraksts
Preču sadales punkta būvniecība 2. kārta
Pasūtītājs

SIA Gabriēla

Objekta adrese
Celtnieku iela 18, Talsi
Būvdarbu veikšanas laiks
2015. gada septembris – decembris