Preču sadales punkta būvniecība

Apraksts

Preču sadales punkta būvniecība

Pasūtītājs

SIA GABRIĒLA

Objekta adrese
Celtnieku iela 18, Talsi
Būvdarbu veikšanas laiks
2014. gada septembris – 2015. gada janvāris