Ražošanas ēkas būvniecība

Apraksts
Ražošanas ēkas būvniecība
Pasūtītājs

SIA Stiga RM

Objekta adrese
Meistaru iela 1 un Meistaru iela 3, Kuldīga
Būvdarbu veikšanas laiks
2016. gada augusts – 2017. gada janvāris