Sporta laukuma izveide

Apraksts

Jauniešu un pieaugušo sporta laukuma izveide pie Sasmakas ezera

Pasūtītājs

Talsu novada pašvaldība

Objekta adrese
Valdemārpils, Talsu novads
Būvdarbu veikšanas laiks
2014.gada oktobris – novembris