Sporta un brīvā laika pavadīšanas centra būvniecība

Apraksts

Sporta un brīvā laika pavadīšanas centra būvniecība

Pasūtītājs

Talsu novada pašvaldība

Objekta adrese
Brīvības iela 15, Stende, Talsu nov.
Būvdarbu veikšanas laiks
2013. gada februāris- augusts