Veikala būvniecības vispārceltnieciskie darbi

Apraksts

Veikala būvniecības vispārceltnieciskie darbi

Pasūtītājs

SIA GABRIĒLA

Objekta adrese
Mucenieku iela 26, Kuldīga
Būvdarbu veikšanas laiks
2014.gada septembris – 2015.gada jūlijs