Zivju apstrādes cehs Nr.2

Apraksts
Zivju apstrādes cehs Nr.2
Pasūtītājs

SIA Zvejnieku saimniecība IRBE

Objekta adrese
Ostas iela 3, Roja
Būvdarbu veikšanas laiks
2017. gada aprīlis - 2017. gada augusts